voorwaarden voor pianoles bij Zangstudio Brian Sporkslede

  • tijdens de schoolvakanties midden Nederland geef ik in principe geen pianoles; workshops zijn dan wel mogelijk
  • een pianoles afzeggen kan tot uiterlijk 13:00 uur de dag vóórdat je les hebt; anders telt het gewoon als een gevolgde les
  • opnamen van de lessen ontvang je binnen 48 uur via WeTransfer
  • tijdens proeflessen wordt er niet opgenomen
  • betaling gaat vooraf per bank, een betalingsbewijs wordt alleen op verzoek achteraf verstuurd
  • in geen enkel geval is er teruggave van lesgeld

© 2020 Brian Sporkslede